(ιατρ.) неподвижность суставов.


(ιατρ.) неподвижность суставов.
[ангилотос] εκ. кривой, изогнутый.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.